asteroides

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hãy chú ý điều khiển nhiệm vụ của bạn sẽ cho bạn biết những gì bạn phải làm gì để chuyển từ màn hình. Tiêu diệt astereroides, kẻ thù để giành chiến thắng và có được điểm.