Ashtons Family Resort

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Các gia đình Ashtons có một khách sạn ở vùng núi và Giáng sinh này sẽ ở rất nhiều gia đình. cơ sở vật chất được cải thiện ở mỗi thiết bị mua độ cho trượt tuyết hay trượt băng, trang trí tốt hơn cây, vv