asedio al castillo

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bảo vệ lâu đài của bạn từ tấn công kẻ thù của bạn, nhận tiền giết chết các binh sĩ và bạn có thể mua các vật phẩm này sẽ giúp bạn đến mục tiêu của bạn. Lúc đầu nhấp vào 'Thông tin' và khám phá những bí mật của trò chơi.