Ascent

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn Ivan The Terrible "và mục tiêu của bạn là eliminir kẻ thù của bạn tại Hàn Quốc, không để cho họ trốn thoát. Bạn phải làm theo họ và ngăn chặn chúng trước khi họ rời khỏi màn hình. Quản lý máy bay của bạn với các phím mũi tên và bắn bằng 'không gian'.