artic quest

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Điền vào các bản vẽ với những con số sắp ra. Nếu bạn không cần phải ném nó vào lửa hoặc để rơi vào trong nước. Các cá lấp đầy một hộp, ốc chậm trò chơi, cá kiếm phá vỡ một mảnh và bạch tuộc loại bỏ một bản vẽ hình.