Art Thief

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là một hình ảnh tên trộm, để vô hiệu hóa an ninh của bảo tàng, bạn phải nhấn phím bí mật. Viết số và cho bạn biết nếu nó là ít hơn hoặc nhiều hơn để đi kiểm tra, nhưng không có nhiều thời gian !!