Arrow Spam

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chơi một mình hoặc với một người bạn trong trò chơi vui nhộn này bắn cung, nơi bạn phải loại bỏ đối thủ của bạn bằng cách ném mũi tên vào anh trước khi họ giết bạn đầu tiên.