Arrow Shoots

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Có được người bạn của chúng tôi bắn như nhiều mũi tên ở mục tiêu, tập trung nhiều điểm bắn hơn. Di chuyển chuột để chỉ đạo và giữ nút bên trái tùy thuộc vào sức mạnh mà bạn muốn.