Quảng cáo
9.7
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

câu hỏi đã trả lời về địa lý chỉ cho thấy nơi nào trên thế giới, bản đồ thế giới, phù hợp. Cho dù tên các thành phố, quốc gia hoặc di tích nổi tiếng.