Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

câu hỏi đã trả lời về địa lý chỉ cho thấy nơi nào trên thế giới, bản đồ thế giới, phù hợp. Cho dù tên các thành phố, quốc gia hoặc di tích nổi tiếng.