Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nằm phía sau hào của bạn trong trận chiến, đôi mắt của bạn là nhân chứng như thế nào những kẻ khủng bố đang nổi lên từ những nơi ẩn nấp của họ, nơi đói gián. Mục tiêu cẩn thận và bắn trước khi họ khởi động đạn chết người của họ cho mình. Hiện mục tiêu tuyệt vời của bạn và giết tất cả một thời gian chết tiệt.