army copter

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trung hòa kẻ thù như nhiều như bạn có thể. Điều khiển máy bay trực thăng của bạn sử dụng con trỏ, giữ phím dài để bắn vũ khí khác nhau mà bạn thu thập những chiếc dù.