Armored Ashura

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Ruồi trên một diện tích đầy đủ của kẻ thù trong một trò chơi điển hình cuộn ngang. Thu thập vũ khí mới và 'up sức mạnh' để hoàn thành mục tiêu của bạn.