Armor Mayhem

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tìm hiểu các kỹ năng điều khiển robot trên màn hình đầu tiên của trò chơi. Sau đó, đối đầu với kẻ thù của bạn với các loại vũ khí bạn đi nhận.