Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tìm hiểu để ngụy trang như một nghệ sĩ make-up chuyên nghiệp theo các bước rời khỏi Super Princess Ariel xinh đẹp. Áp dụng các cơ sở, đỏ mặt, bóng tối và tất cả mọi thứ cần thiết cho một trang điểm đầy đủ.