Archery Game

Đang tải trò chơi...
Sharpen mục tiêu của bạn và đạt được mục tiêu. Với "F" bạn tính toán góc, với "J" lực lượng và "K" bắn.