Archery Game

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Sharpen mục tiêu của bạn và đạt được mục tiêu. Với "F" bạn tính toán góc, với "J" lực lượng và "K" bắn.