Archerland

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bảo vệ lâu đài của quân đội tấn công của đối phương, xây dựng tháp và đặt chúng cung thủ, bạn catapult bạn cũng có thể đặt trên đường. Khi bạn nhận được vàng bạn sẽ tạo ra một thị trấn xung quanh.