Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Giáng sinh là ở đây và Peppa Pig là pirra bằng cách trang trí ngôi nhà trên cây với các đồ trang trí tốt nhất, đẹp nhất và sáng bóng có sẵn, thậm chí nếu họ thuộc về lễ hội khác. Kiểm tra một tay như là nhiệm vụ dễ chịu.