AquaSlug

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Giúp phục hồi Polo bóng yêu thích của mình bắn vào kẻ thù của bạn với súng nước bằng cách sử dụng 'd' và ném bóng nước với 'không gian', nhảy với 'd'. Sạc nước và bóng bay.