Aquaman Defender of Atlantis

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Các siêu anh hùng râu dưới nước, và Aquaman bảo vệ Atlantis yêu quý của mình trong những giờ sợ hãi của tất cả các loại sinh vật: cá mập, cá voi, quyền phụ của con người và các nhà làm phim.