Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Tôi lặn xuống đáy đại dương và nhận được tàu ngầm này giải cứu đồng hành của bạn bị mất.