Aquacubes

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Kéo các hàng chuột để có được cùng các XX cùng màu và họ biến mất. Lấy mức độ cần thiết để vượt qua trước khi nhiên liệu và thời gian ghi điểm cuối cùng.