Aqua Rotation

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

các nhà khoa học ác đang nhàm chán dưới cùng của biển Địa Trung Hải và chỉ có bạn mới có thể giúp cắm vào các lỗ. Quản lý tàu ngầm của bạn rất cẩn thận như thủy triều, bạn sẽ xoay tất cả các thời gian.