Aqua Massaqua

Đang tải trò chơi...
Di chuyển chuột từ trái sang phải để xoay thuyền và clicking'll bắt tốc độ nhanh hơn, với các 'Space' sẽ chiến đấu chống lại cá mập. Thực hiện theo các mũi tên để đạt được "trạm kiểm soát" và vượt qua mức.