Apple Harvest 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Vẽ đường với con chuột của bạn để hướng dẫn các khối để giỏ màu sắc tương ứng.