apple girl

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nhiệm vụ của bạn là để lưu tất cả mọi thứ trang web tương ứng rơi từ mặt đất. Bấm chữ tương ứng với mỗi màu sắc, những người khác đặt chúng vào thùng rác bằng cách nhấn con trỏ xuống và đặt câu hỏi về dầm sẽ biến mất với 'không gian'.