Anti Terrorism Squad

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tắt bom nhận vi mạch di chuyển để có được bộ đếm thời gian trước khi thời gian chạy ra ngoài và phát nổ. Để ngăn chặn thời gian và suy nghĩ thông qua những động thái nhấn 'không gian'.