Anti Terror Force

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là người bắn tỉa quân đội tốt nhất và bạn phải thực hiện các mục tiêu của mỗi cấp độ hủy diệt những kẻ khủng bố mà cho bạn. Thay đổi vũ khí bạn khi bạn cần chúng.