Ant City

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chơi một chút kỳ quái. Bạn phải sử dụng một kính lúp khổng lồ để ghi nhân dân thành phố, xe hơi, máy bay trực thăng ...