Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Chơi một chút kỳ quái. Bạn phải sử dụng một kính lúp khổng lồ để ghi nhân dân thành phố, xe hơi, máy bay trực thăng ...