Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Chơi một chút kỳ quái. Bạn phải sử dụng một kính lúp khổng lồ để ghi nhân dân thành phố, xe hơi, máy bay trực thăng ...