Annas Head

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Anna cần sự giúp đỡ của bạn để ghép cho bạn bè sy đối tượng yêu thích. Làm cho dòng ba hoặc nhiều biểu tượng.