Anna VS Rapunzel Teen Queen Contest

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Anna và Rapunzel sẽ cạnh tranh để xem ai đặt ra những bức ảnh tốt nhất để Instagram. Chọn chủ đề, hình ảnh tốt nhất, bộ lọc và các đồ trang trí mà bạn thích và so sánh kết quả của hai người bạn.