Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Công chúa Anna là trong tình yêu với bạn trai Kristoff của mình và nhu cầu giúp đỡ của bạn để thay đổi cái nhìn của cô cho cuộc hẹn. Đối với ông như nhau nên bạn có thể ăn mặc anh ta như bạn muốn nó xảy ra.