ankomako

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Lấy tất cả những món quà trước khi thời gian chạy mà không cần nhấn các bức tường và tránh các phù thủy. Khi qua màn hình xuất hiện các đối tượng mới và trở ngại.