Anime Smash

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Phong cách chiến đấu trò chơi Street Fighter. Chiến đấu với các nhân vật trong loạt Naruto nhưng một chút thay đổi.