Anime Girls

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Dress cô gái này giống như một ngôi sao thực sự của loạt manga Sailor Moon. Bạn có quần áo đường phố và họ sử dụng để chống lại cái ác.