Anime BFF Makeover

Đang tải trò chơi...
Hai người bạn muốn để có một phong cách Nhật Bản hình ảnh, chọn khuôn mặt hài hước và cử chỉ tay. Bạn cũng có thể đặt dán và tô điểm vẽ mà bạn muốn.