Anime Battle

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

con quái vật khổng lồ chống lại các chiến binh nhỏ trong chiến đấu tàn bạo của nền tảng. Ai sẽ thắng?. Đó là những gì Anime, bạn không bao giờ có thể trả lời cho các cấp lớn.