Animals Connect 3

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Phù hợp với các loài động vật trên tàu này Mahjong và khám phá khi họ để lại cho họ những xúc tu màu đỏ gắn kết họ và thu hút lẫn nhau để hợp nhất thành một vụ nổ sao. Sữa!.