Animals Connect 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Phù hợp với các loài động vật trên tàu này Mahjong và khám phá làm thế nào những hiện thực, tất cả tóc và nụ cười, những tán lá, bạn sẽ tìm thấy phía sau tàu.