Animal Rescue Zoo

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hãy chăm sóc của cứu để họ có thể trở về nhà sớm động vật. Rectories bệnh của họ, nhúng chúng, chơi với họ, vv