Animal Keeper

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Cùng ba hoặc động vật giống hệt nhau hơn để làm cho họ biến mất. Click vào với con chuột để hạ thấp bạn muốn di chuyển và đặt nó theo cách phù hợp với bạn. Ngăn chặn các hàng đi xuống hoặc bạn sẽ bị nhỡ @.