Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Bạn chịu trách nhiệm ở trung tâm nhận nuôi động vật và bạn phải cung cấp cho mỗi người các con vật với các đặc điểm bạn đang tìm kiếm.