Animal Adoption Center

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn chịu trách nhiệm ở trung tâm nhận nuôi động vật và bạn phải cung cấp cho mỗi người các con vật với các đặc điểm bạn đang tìm kiếm.