Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn

Sự miêu tả

Bạn chịu trách nhiệm ở trung tâm nhận nuôi động vật và bạn phải cung cấp cho mỗi người các con vật với các đặc điểm bạn đang tìm kiếm.