Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Nhận thu thập tất cả các loại rau từ vườn và nhận được để lỗ. Bạn phải đưa vào tài khoản con thỏ nhảy để suy nghĩ mọi chuyển động và đạt được mục tiêu của bạn.