Animal 3D

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

khỉ này có đến được phía bên kia của khu rừng nhưng bạn phải xây dựng một cây cầu và bạn phải làm phần nhất định.