Aniball

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Great trò chơi của bóng đá với một số cầu thủ rất tốt đẹp, chọn để chơi với máy tính hoặc với một người bạn. Di chuyển con trỏ qua bóng nhấn dấu phẩy và các mục tiêu dải điểm.