Ani Noodle House

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trang trí các khu vực khác nhau của một nhà hàng Trung Quốc, nhà bếp, bàn cho khách hàng, cũng đặt một khu vực để tiếp nhận và chuẩn bị trà trong khi họ chờ đợi.