Angry Birds Hunter

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nếu bạn đã bị bệnh chết của Angry Birds và tấn phương tiện truyền thông của họ, chơi, búp bê, cốc, áo nỉ họ và bây giờ phim, bạn đã đến chơi đúng nơi, với mục đích nào đó, bạn sẽ acribillarlos tất cả đã chết. 'Phần còn lại đó, Thiên Chúa !!.