Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bảo vệ con ong kẻ thù chụp mật ong hive của bạn mà tìm cách ăn cắp nó.