AngelIsland

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Sonic trong một cuộc phiêu lưu mới, tham quan đảo tìm nhẫn và giết chết các lỗi tấn công bạn để đạt được điểm.