Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Sonic trong một cuộc phiêu lưu mới, tham quan đảo tìm nhẫn và giết chết các lỗi tấn công bạn để đạt được điểm.