Angelico 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Cupid quản lý để ném mũi tên và cặp hình thức, nhưng không đáng có phải là nhân vật có đặc điểm tương tự. Bạn cũng nên cẩn thận không để chạm vào chúng và trở ngại.