angel sudoku

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Một trò chơi Sudoku mới nhưng với nhiều khả năng hơn. Nhấn 'reset' bắt đầu một lần nữa, "gợi ý" giải quyết một hộp và xóa một số dự thảo. Khi bạn đã hoàn thành báo 'kiểm tra'.